Dünya Bankası hakkında bilgi

(World Bank) 1944'te Bretton Woods Konferansları sırasında IMF ile birlikte kurulmasına karar verilerek 1946'da faaliyete geçen, amacı üye ülkelerin imar ve kalkınmaları için sermaye yatırımlarını yönlendirmek ve özen­dirmek olan; üye ülkelerin oy hakkı ile sermayesine katkı oranlarının, dünya ticaretindeki paylarıyla belirlendiği ulusla­rarası finans kuruluşu. Resmi adı Uluslararası İmar ve Kal­kınma Bankası (IBRD) olan, ancak daha yaygın şekilde Dünya Bankası olarak anılan sözkonusu banka, kuruluşunu İzleyen yıllarda daha çok Batı Avrupa'nın imar sorunlarıyla il­gilenmiş, daha so aları azgelişmiş ülkeleri de İlgi alanına da­hil etmiştir. 1980'li yıllarda dış ödeme sorunlarının çözümü İçin azgelişmiş ülkelere kendi önereceği iktisadî program pa­ketini uygulamaları karşılığında parasal yardımlarda bulunan Dünya Bankası, Özel sektörün geliştirilmesi ve yabancı serma­yenin özendirilmesi politikası çerçevesinde ekonomik, teknik, malî, finansal ve siyasal açıdan titizlikle İncelettiği azgelişmiş ülke yatırım projelerine düşük faizli, belirlidir süresi geri öde­mesiz, uzun vadeli proje kredileri vermektedir.

Dünya Bankası hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org