Kutuplaşma Teorisi hakkında bilgi

(Polarızatıon Theory) Azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki İktisadi bütünleşme ve serbest ticaretin azgelişmişler aleyhine İşleyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin ise daha fakir ha­le geleceklerini savunan kuram. G, Myrdal tarafından geliştiri-- len kutuplaşma teorisine göre gelişmişlerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerinin serbest bırakılması duru­munda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli işgücü yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke sanayilerinin rekabeti karşısın­da azgelişmişlerin zayıf olan sanayileri çökecektir. Bu da, zen­gin ve fakir kutuplaşmasını körükleyecektir.

Kutuplaşma Teorisi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org