örnekleme hakkında bilgi

(Samplıng) Hakkında bilgi edinilmek istenen bir evrenden, o evreni temsil ettiği varsayılan belli sayıda örnek birimlerin seçilmesi. Örneklerin herhangi bir kurala bağlı ol­madan sadece kolay elde edilebilir olma ölçütüne göre seçil­mesine gelişigüzel örnekleme; coğrafî olarak geniş bir alanı temsilen daha küçük bir alanın örnek olarak seçilmesine alan örneklemesi; evrenin önce kendi içinde homojen altbölümlere ayrılıp, so a bu altbölümler arasında örnek seçmeye kü­me örneklemesi; örneklerin olasılık kurallarına uygun olarak seçilmesine olasılık örneklemesi; değer yargılarının örnekle­rin seçilmesinde etkili olmasına yargılı örnekleme; anaevren içindeki ağırlığına göre alternatiflerden belli oranlarda örnek alınmasına pay örneklemesi; örneklerin tamamının rastgele seçilmesine rastlantısal örnekleme; araştırma evrenindeki bireylere birer sıra numarası vererek eşit aralıklardan birer ör­nek almaya sistematik örnekleme; örneklerin birden çok aşamada ve bir veya daha fazla örnekleme yöntemiyle seçil­mesine çokaşamalı örnekleme; bütün evre ıi temsilen seçi­len örneklerden elde edilen bilgilerin biraz daha yorumlanma­sı veya pekiştirilmesi için yeni bir altevrenden ek bilgi vere­cek örneklerin seçilmesine de çokevreli örnekleme denir.

örnekleme hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org