Açık Artırma hakkında bilgi

(Öpen Bıddıng) Mezat. Müzayede. Satılmak istenen bir mal veya eşyanın birden fazla alıcı karşısında ger­çekleştirilen açık rekabet sonucunda, en yüksek fiyatı verene satılması.

Açık Artırma hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org