Açık Bütçe hakkında bilgi

(Öpen Budget) Devlet bütçesinde, gelecek mali yıl İçin Öngörülen masrafların, beklenen gelirler tutarından da­ha yüksek olması durumu. Öngörülen harcama düzeyi, Öngö­rülen gelir düzeyini aşan bütçe.

Açık Bütçe hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org