Algı Yanılması hakkında bilgi

1- Yanılsama. İllüzyon. Çarpıtıl­mış algı veya zihin. Örn. Sihirbazların elçabukluğu İle yaptık­ları oyunların izleyiciler tarafından olağanüstü ve çok değişik olarak algılanması. 2. Duyu uyarımlarının yanlış yorumlanma­sı, bir nesnenin özeilik veya niteliklerinin, duyu organlarının dolayımından geçerken değişime uğrayarak beyine, gerçekte olduğundan farklı olarak yansıması. Örn. Van m bardak su içindeki bir çubuğun uzaktan kırıkmış gibi gözükmesi, uzak mesafelerde ki cisimlerin olduğundan küçük olarak algılanma­sı, köprüden suya bakan kişinin köprünün hareket elliğini sanması. Bkz. varsam, algi dönüşümü. 3. Göreceli olarak da­ha güvenilir olduğu kabul edilen algılarla uyuşmayan algı.

Algı Yanılması hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org