Anonim şirket hakkında bilgi

(Joınt-Stock Company) En az beş kişi ta­rafından kurulabilen, bir ticarî unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan ve ortakların sorumluluğu ta­ahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla sınırlı olan ticarî şir­ket. Anonim şirketler esas mukavelede açıkça belirtilmek şar­tıyla, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadî faaliyetle uğra­şabilirler.

Anonim şirket hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org