Antropomorfizm hakkında bilgi

(Anthropomorp1ıısm) 1. İnsanb İçimettik Evrene yahut insan dışındaki varlıklara insanın özellik ve sıfatlarını yükleyen, her nesnede hattâ soyutlamada, insan­da varolanlara benzer unsurlar buiup arada paralellikler kuran yaklaşım.

2. Ta i'nın, insandan daha güçlü ve yetkin olmakla birlikte, şekil ve nitelik açısından temelde insana benzediğini kabul eden felsefi görüş. Ta ıyı insan suretinde tasavvur et­me anlayışı.

Antropomorfizm hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org