Arz Yanlı iktisat hakkında bilgi

(Supply Sîde Economıcs) Keynesgil te­orinin toplam talep üzerine çok fazla ağırlık vermesine bir tepki olarak doğan ve temel amacı hızlı ekonomik büyüme ile düşük enflasyonu birarada gerçekleştirmek olan İktisat dalı. Buna göre vergi oranlan temel politika aracı olmalı ve bu oranlar tasarruf etme ve çalışma şevkini kıracak kadar yüksek olmamalı, sosyal güvenlik harcamaları da işgücünü tembelliğe özendirmeyecek bir düzeyde tutulmalıdır.

Arz Yanlı iktisat hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org