Aşamalar Kuramı hakkında bilgi

(Theory Of Stages Of Develop-Ment) Her toplumun kalkınma sürecinde tarihsel olarak be­lirli aşamalardan geçeceğini ve temel özellikleriyle bu aşama­ların her toplum için aynı olacağını ileri süren kuram. Sözko-nusu kalkınma ya da büyüme aşamaları şunlardır: Geleneksel toplum aşaması, hazırlık aşaması, harekete geçme aşaması, ol­gunlaşma aşaması ve kütlesel tüketim aşaması. (W.W. Rostotv)

Aşamalar Kuramı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org