Aşırı Sömürü hakkında bilgi

(Över Exploıtatıon) Marksist iktisat termi­nolojisinde, İşgücü değeri ile sözkonusu işgücüne ödenen üc­ret arasındaki denkliğe uyul mamasından kaynaklanan farklı­laşma, ek sömürü. Buna göre, ilke olarak, ücretin parasal açı­dan işgücünün değerine eşit olması gerekirken, işgücünün kendi normal fiyatından daha düşük bir fiyata satın alınması sonucunda işçinin kazancının eksilmesi, dolayısıyla sermaye­darın daha büyük artık değer elde etmesi aşırı sömürüyü or­taya çıkarmaktadır.

Aşırı Sömürü hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org