Asya Tipi üretim Tarzı hakkında bilgi

(Asiatıc Mode Of Productıon) Atüt. Avrupa'da feodal üretim tarzının egemen olduğu Orta-çağ'da, Asya toplumlarında geçerli olan üretim tarzını İfade et­mek üzere türetilen kavram. İlk kez K. Marks tarafından kulla­nıldığı kabul edilen Atüt, çağın temel üretim aracı olan toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğu, küçük elsanatlan ve ta­rımla uğraşan kapalı köy birimlerinden oluşan Asya toplumla­rında, ürünün bir bölümüne devletin elkoyduğu, buna karşılık ulaşım, haberleşme, ve sulama gibi bayındırlık hizmetlerinin merkezî otorite tarafından Yerine Getirildiği Bir Toplumsal Yapı­lanmayı İfade Etmektedir.

Asya Tipi üretim Tarzı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org