Aynî Yardım hakkında bilgi

(Aıd İn Kınd/Publıc Relıef) 1. Nakit cinsin­den olmayan, gıda yardımı, teknik yardım vb. gibi mal ya da eşya olarak, aynen yapılan yardım. Ayrıca bkz. diş yardım. 2. İktisadî ve sosyal durumları itibariyle korunmaya muhtaç olan kişilere İnsanî ve sosyal amaçlarla, herhangi bîr karşılık bek­lenmeksizin yapılan yardım.

Aynî Yardım hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org