Azgelişmiş ülkeler hakkında bilgi

(Underdeveloped Coüntrıes) Sa­nayileşmiş ülkeler dışında kalan, kişi başına düşen reel gelir düzeyinin nisbî olarak düşük ve ekonomik büyümenin yavaş olduğu ülkeler. Düşük gelir düzeyinin yanısıra azgelişmiş ül­keleri karakterize eden diğer özellikler olarak, yatırım hacmi ve tasarruf eğiliminin düşüklüğü, altyapı yetersizliği, gelir da­ğılımının bozukluğu, tarım kesiminin ekonomideki payının yüksekliği ve nüfus artış hızının yüksek oluşu sayılabilir.

Azgelişmiş ülkeler hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org