Azgelişmişlik hakkında bilgi

(Underdevelopment) l. Geri kalmışlık. Ge-İişmemişlik. Gelişememişlik. Sanayileşememiş, tarımda maki­neleşmeye geçememiş, şehirleşme ve genel nüfus içinde oku­ma yazma oranının düşük olduğu, bilimsel ve sanatsal etkin­liklere fazla kaynak ayiramayan ülke ya da bölgeleri, gelişmiş kapitalist ülkelerden ayıran Özellik. 2. Marksist iktisat kuramı­na göre, sömürgecilik ve dünyanın emperyalist güçler arasın­da paylaşılması çerçevesinde, rekabet yasası ve kâr peşinde koşmanın yoîaçtığı uzun tarihsel sürecin kaçınılmaz sonucu olarak, bazı ülke veya bölgelerin ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan kapitalizm öncesi aşamalarda kalması veya bırakıl­ması.

Azgelişmişlik hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org