Bağımlılık Kuramları hakkında bilgi

(Dependence Theorıes) Dünya ekonomisini lek tek ülkelerin üstünde bir global sistem olarak ele alan, azgelişmiş ülkeleri, sözkonusu kapitalist dünya siste­mimin gelişmesi sürecinde aldıkları roller çerçevesinde incele­yen ve bu ülkelerin sistemle ilişkilerini bağımlılık ilişkisi için­de açıklayan kuramlar.

Bağımlılık Kuramları hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org