Başabaş Noktası hakkında bilgi

(Break-Even Poınt) 1. Bir ticarî işletme­nin hasılatının maliyetine eşit olduğu, dolayısıyla kârın sıfır ol­duğu nokta; ne kâr ne de zarar edilen üretim düzeyi. Kâra ge­çiş noktası. Bir firmanın ne kâr, ne de zarar ettiği üretim düze­yini gösteren nokta. Üretim başladığı anda sabit maliyetine değişken maliyetleri de eklenen firma üretimini artırdıkça bi­rim maliyeti azalır; bu süreç devam ederken zararın bittiği, kâra geçişin sözkonusu olduğu bir noktaya gelinir ki bu nokta başabaş noktasıdır. 2. Menkul kıymetler piyasasında, bir men­kul değerin nominal fiyatı ile piyasa fiyatının birbirine eşit ol­ması durumu.

Başabaş Noktası hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org