Beyin Yıkama hakkında bilgi

(Braın-Washıng) 1. Genel anlamda siyasal tutumları değiştirmek, özel anlamda da savaş esirlerinin eski anlayışlarının yerine yeni bir değer ve inanç sistemi empoze etmek için yapılan sistematik baskıya dayalı propaganda. 2. İnsanların zihninde düşünsel veya ideolojik dönüşüm yarat­maya yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü sistemli telkin, yönlendirme ve baskı.

Beyin Yıkama hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org