Değerbilim hakkında bilgi

(Axıology) Bkz. Aksiyolojı

Değerbilim hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org