Değerler Sistemi hakkında bilgi

(Value System) Birey, cemaat veya top­lumun belirli davranış kalıplarını benimsemesinde, kişinin ön­celiklerini sıralaması ve buna göre hayalını planlamasında rol oynayan kültürel, tarihsel, geleneksel, dinsel ve felsefî değerlerin oluşturduğu sistem.

Değerler Sistemi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org