Değişim hakkında bilgi

(Exchange) MübadeSe. Bir mal ya da hizmetin, baş­ka bir mal veya hizmet, ya da para İle değiştirilmesi. İktisadî hayalın temel faaliyet konularından biri olan değişim, eski çağlarda mal karşılığı mal ahş-verişi şeklinde iken, kapitaliz­min gelişim sürecine paralel olarak modern çağlarda temel değişim aracı haline gelen para aracılığıyla yapılmaktadır.

Değişim hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org