Değişken hakkında bilgi

(Varıable) 1. Sabit tutulan ekonomik, istatistiksel, matematiksel, büyüklüklere göre, belirli sınırlar İçinde değişe­bilen büyüklük. 2. Nicelik veya nitelik bakımından değişik de­ğerler.alabilen birim. Değişik durumlarda değişik değerler ala­bilen bir nicelik veya nitelik; gözlemden gözleme farklı değer­ler alabilen bir nesne veya koşul. Bir deneysel düzenekte ve­ya araştırma evreninde etkileme-etkİlenme, sebep-sonuç ilişki­si bakımından etkilenen, bağımsız değişkendeki değişmeye bağlı olarak durumu değişen, yahut sonuç durumunda olan değişkene bağımlı değişken; sözkonusu ilişkide etkileyen veya sebep durumunda olduğu kabul edilen değişkene de bağımsız değişken denir.

Değişken hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org