Deney hakkında bilgi

(Experıment) 1. Olay ve nesneler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması veya bir ya da bir kaç bağımsız değişkenin etkilediği bağımlı değişkenlerin davranışlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan sistemli araştırma. 2. Belirli faktörle­rin belirli koşullar altında biraraya getirilerek davranışlarının, aralarındaki etki-tepki ilişkilerinin incelendiği düzenek.

Deney hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org