Deneycilik hakkında bilgi

(Emprıcısm) 1. Empİrİsİzm. Deneyimcilik. Bilginin yegâne kaynağının deney olduğunu, doğuştan gelen, za­man ve mekândan bağımsız a priorİ bilginin olmadığını, bü­tün gerçek ve güvenilir bilgilerin, son tahlilde, gözlem ve de­neye indirgenebilir nitelikte olduğunu savunan yaklaşım. 2. Deneme yanılma yöntemi ile bilgilenmeyi, güvenilir bilgiye ulaşmada temel alan epistcmolojik yaklaşım.

Deneycilik hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org