Denge Ve Fren hakkında bilgi

(Check And Balance) Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getiri­lerek birbirlerini denetlemelerini mümkün kılan siyasal düzen­leme. Buna göre, yasama, meclis; yürütme, hükümet; yargı da bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. Bkz. kuvvetıir Ayrılığı, Kuvvetler Birliği, Yasama, Yürütme, Yargı.

Denge Ve Fren hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org