Depoıitizasyön hakkında bilgi

(Depolıtızatıon) Bireyin siyasal çıkar ve eylemlerini terketmesi ya da bir grup, kurum veya eylemin si­yasal kimliğini yitirmesi. Siyasal süreçlerin dışında kalma, siya­sallaşma ediminden uzaklaşma, siyasetten soğuma. Siyasal ge­lişmelere karşı ihtiyatlı ve mesafeli bir yaklaşımı benimseme.

Depoıitizasyön hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org