Diyalektik idealizm hakkında bilgi

(Dıalectıc deallsm) Dünya tarihi­nin, özellikle de felsefe tarihinin; bir ide'nin, hem kendisini ve .hem de kendi zıddını kapsayan daha yetkin bir ide'ye dönüş­türme eğilimi ya da arzusunun sonucu olduğunu ileri süren felsefî görüş.

Diyalektik idealizm hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org