Jüri hakkında bilgi

(İury) Bir konuda sınama, değerlendirme veya eleme yap­mak üzere, alanında yetkin olduğu kabul edilen enaz iki kişi­nin bir araya gelip oluşturdukları karar organı. Suçun niteliğine veya sanıklann konumuna bağlı olarak bazı davaların, profesyonel hukukçu olma şartı aranmaksızın değişik meslek gruplarına mensup va­tandaşlardan oluşturulan bir jüri Önünde mahkeme edilmesi ve nihaî kararın İddia, savunma ve tanıkları dinleyen bu jüri üyeleri tarafından verilmesini öngören yargı sistemi. Hukukî problemleri, sembolik man­tık veya niceliksel çözümleme metodları yardımıyla inceleyen disiplin.

Jüri hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org