Kapalı Ekonomi hakkında bilgi

(Closed Economy) İktisadî-ticarî ilişkiler açısından dış ülkelere tümüyle kapalı, ihracat ve ithalat yap­mayan, üretilen mal ve hizmetlerin ülke İçinde tüketildiği,üretim faaliyetinin ithal veya ihraç amacı gütmeden yalnızca ülke nüfusunun ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olduğu varsayılan ekonomi. Pratikte dünyada Örneğine rastlanması mümkün olmayan bu tür bir ekonomi, daha çok kuramsal iktisadî çözümlemelerde karşılaştırma yapabilmek için basitleştirici bir varsayım olarak kullanılmaktadır.

Kapalı Ekonomi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org