Maturidilik hakkında bilgi

Adını kurucusunun İsminden alan, İslam düşünce tarihinde yeralan itikadı ekolleri biri. îmanın kalb ile tasdik ve dil ile açıklama olduğunu, imanda anma veya eksilmenin söz-konusu olmadığını; ancak imanın kuvvetli yahut zayıf olabile­ceğini; Allah'ın ne kendinin aynı, ne de kendinden başka olan sıfatlarının bulunduğunu; bir peygamberin çağrısı kendilerine ulaşmadıkça, İnsanların sadece Allah'ın varlığını ve birliğini bilmekle yükümlü olacağını; aklın iyi ve kötüyü bilme gücüne rağmen vahiy olmadan insanın sorumlu tutulamayacağını; in­sanın özgür cüzi iradesinin bulunduğunu savunan mezhep. Bkz. Eşariıik, Ehl-İ Sünnet.

Maturidilik hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org