Mekanik Dayanışma hakkında bilgi

(Mechanıcal Solıdarıty) Akrabalık bağlarına, geleneksel değer ve normlara sadakatin esas olduğu, okur-yazarlık, işbölümü ve bireyciliğin henüz yeterince gelişmediği, kurumları işlevsel olarak farklılaşmamış toplum­larda görülen, hem davranış biçimleri hem de değer yargıları bakımından bireylerin birbirlerine benzemeleri sonucu oluşan ortak bilince dayanan dayanışma biçimi. E, Durkbeirri Bkz. Organik Dayanışma, Dayanışma.

Mekanik Dayanışma hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org