önkanıt hakkında bilgi

(Axıom) Bkz. aksiyom

önkanıt hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org