Organik Dayanışma hakkında bilgi

(Organıc Solıdarıty) Modern sana-yi toplumlarında görülen, hem kültürel açıdan, hem de İşbö-İümündeki uzmanlaşma sonucunda bireylerin varlıklarını sür­dürebilmek İçin birbirlerine karşı olan bağımlılıklarının mey­dana getirdiği dayanışma. (E, Durkbeim) Bİcz. dayanışma, me­kanik Dayanışma.

Organik Dayanışma hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org