Sahte iletişim hakkında bilgi

(Pseudo-Communıcatıon) Birey veya top­lumsal kesimlerin karşılıklı olarak birbirlerinin mesajlarım al­dıklarını ve karşılıklı anlaştıklarını sanmalarına rağmen, aslın­da değişik ilgi, çıkar veya bakış açılarına sahip olmalarından dolayı karşı tarafın mesajını çok farklı şekilde yorumlayarak, değiştirip dönüştürerek algıladıkları göreli iletişimsizlik duru­mu.

Sahte iletişim hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org