Soğuk Savaş hakkında bilgi

(Cold War) İkinci Dünya Savaşı so ası mey­dana gelen uluslararası güç dengesindeki yeniden yapılanma, Almanya'nın bölüşülmesi konusundaki anlaşmazlıklar, Doğu Avrupa'daki devletlerin komünistleşürilip Sovyetlerin nüfuz alanına sokulması tehlikesi, savaş zamanı müttefiklerin birbir­lerine karşı duyduğu korku ve şüphe gibi sebeblerden kay­naklanan; politik hileler, diplomatik çekişmeler, siyasal, psiko­lojik ve ekonomik mücadelelerle biçimlenen İdeolojik düş­manlık. Batı ve Sovyetler Birliği arasında gelişen ve 80rli yılla­rın ortalarına kadar süren bu düşmanlık ve gerilim dönemi de Soğuk Savaş Donemi olarak anılmaktadır.

Soğuk Savaş hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org