üretim Faktör Payları hakkında bilgi

(Factor Shares) Üretime katılan faktörlerin, üretim süreci sonunda yaratılan hasıladan aldıkları paylar. Bu çerçevede toprağın payı rant, emeğin payı ücret, sermayenin payı faiz ve müteşebbisin payı ise kâr olarak adlandırılmaktadır.

üretim Faktör Payları hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org