üretim Tarzı hakkında bilgi

(Mode Of Productıon) 1. Üretim biçimi. Hayatın sürdürülmesi için zorunlu olan sosyal ve fiziksel ihti­yaçların giderilmesini sağlayacak ürünlerin elde edilme yönte­mi. Tarihsel olarak gelişen toplumsal üretim yöntemlerinin tü­mü. 2. Marksist kurama göre, toplumsal evrimin her aşamasın­da, toplumun bir durumunu ifade eden üretici güçler ile üretim ilişkilerinden meydana gelen bileşim. Bkz. Üretici Güçler, Üretim İlişkileri.

üretim Tarzı hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org