Varsayım hakkında bilgi

(Assu.Mptıon) 1. Faraziye. Bir teorinin oluşturul­ması sırasında doğru oldukları varsayılan, teorinin üzerlerine oturtulduğu ve sözkonusu teorinin geçerliliğinin onların doğru olmasına bağlı olduğu ifadeler. 2. Gerçekliği açıklamaya yö­nelik bir model kurarken İhtiyaç duyulan sınırlamalar ve basit­leştirmelerin ifade edildiği önermeler. 3. Kuramsal sonuçlara gidilebilmesi için başlangıçta öyle olduklan kabul edilen Ön­cüller.

Varsayım hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org