Yansıtma hakkında bilgi

(Projectıon) Bireyin başarısızlıklarını yahut kabul görmeyen davranışlarının sorumluluğunu başkalarına yükleye­rek kendini saklamaya çalışması şeklinde ortaya çıkan bir sa­vunma mekanizması, örn. Düşük not alan bir öğrencinin, bu­nun nedenini derse çalışmamasına değil, öğretmenin kötü ni­yetine bağlaması.

Yansıtma hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org