Yer Değiştirme hakkında bilgi

(Dısplacement) Bir güdünün hedefini, ye­rine başka bir hedef koyarak gizleme. Kişinin belirli komp­lekslerinin etkisiyle ve içinde bulunduğu gergin durumdan kurtulabilmek için asıl sıkıntı kaynağı olan davranışını, daha kabulü mümkün bir diğeriyle değiştirmesi; sıkınümn transferi. Herhangi bir eğilimi, düşmanlığı veya güdüyü ulaşılamayan gerçek hedefin dışında, ulaşılabilen bir hedefe yönelterek gi­dermeyi mümkün kılan bir tür savunma mekanizması. Örn. Bilİnçaltındaki günahkârlık duygusu ya da suçluluk hissinin, ellerin kirliliği fikriyle yer değiştirmesi sonucu bazı kişilerin sürekli ellerini yıkamaları; babasına kızan bir çocuğun babası­na olan kızgınlığını kardeşinden çıkararak onu dövmesi.

Yer Değiştirme hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org