Yerel Demokrasi hakkında bilgi

(Local Democracy) Demokratik ilkele­rin sadece ulusal düzeydeki kararların alınmasında kullanılma-. sının yeterli görülmeyerek yerel nitelik taşıyan kararların alın­masında da kullanılması, böylece siyasal katılım, kamu deneti­mi, eşitlik gibi demokratik değerlerin yerel karar alma süreçle­rine de hakim kılınmasını öngören demokrasi anlayışı. Bkz. Endüstriyel Demokrasi, Demokrasi.

Yerel Demokrasi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.tahvil.org